Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Byggenæringen 2008–2014: Færre unge – økt arbeidsinnvandring
Fafo-frokost med rapportlansering

Onsdag 18. januar, kl. 08.30-09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Byggenæringen 2008–2014: Færre unge – økt arbeidsinnvandring

På programmet

Jørgen Leegaard

Direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering

Thomas Norland

Avdelingsleder

Per Skau

Forbundssekretær
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningskoordinator
Fafo

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. På dette frokostseminaret ble resultatene presentert. Sentrale aktører i næringen var invitert til å kommentere.

Forskerne har sett nærmere på arbeidsstokkens sammensetning etter alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Fra 2008 til 2014 ble det færre unge bygningsarbeidere og færre lærlingkontrakter. I tillegg gikk antall elever som søkte seg til bygg- og anleggsteknikk på videregående skole ned. Dette er bekymringsfulle utviklingstrekk. Men byggenæringen har samtidig hatt en sysselsettingsvekst på 11 prosent i nevnte periode, og rapporten viser at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa sto for 79 prosent av veksten. Den samlede sysselsettingen i næringen var i 2014 på 212 600 sysselsatte.

Rapporten tar også for seg inn- og utflyt av arbeidskraft fra 2008 til 2014. Tidligere har byggenæringen hentet flere sysselsatte fra andre næringer enn den selv avgir. Denne trenden har nå snudd. Videre er det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030.

Program

Velkommen ved Kristine Nergaard, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Rolf K. Andersen og Bård Jordfald, Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved
Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening
og Thomas Norland, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg 

Per Skau, Fellesforbundet

Spørsmål og kommentarer fra salen  

Møteleder: Kristine Nergaard, Fafo

Ny publikasjon

20601Rapporten "Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014" kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Videre blir det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030. Nettutgave (pdf 492 kB)

Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen og Bård Jordfald på oppdrag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). 

 

Andre relevante publikasjoner

Andersen, Rolf K. og Bård Jordfald (2010), Arbeidstakere i byggenæringen. Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Fafo-rapport 2010:25. Nettutgave (pdf 584kb)

Bråthen, Ketil, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland (2016), SamBIM. Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Fafo-rapport 2016:40. Nettutgave (pdf 5271kB)

Bråten, Mona og Rolf K. Andersen (2015), Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press. Fafo-rapport 2015:42. Nettutgave (pdf 617 kB)

Moen, Svein Erik, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder (2014), Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser. Fafo-rapport 2014:36. Nettutgave (pdf 664 kB)

Media