Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?
Fafo-frokost med rapportlansering
Onsdag 15. februar, kl. 08.30-09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?

På programmet

May-Britt Sundal

1.nestleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Katrine S. Teigen

Spesialrådgiver utdanning

Hege Sevatdal

Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo

«Alle» er enige om at fagbrev er bra. Men barne- og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport som ble presentert på denne Fafo-frokosten.

En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Hvordan brukes så fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning?

I rapporten, som er utarbeidet for Fagforbundet, tyder resultatene på at barne- og ungdomsarbeiderfaget har et klart potensial for å etablere seg som et selvstendig fag, med en tydelig relevans for arbeid med barn og unge. Samtidig ser det ut som om det er langt fram før vi kan si at faget har fått en sterk forankring. For det er opp til den enkelte barnehage og skole/SFO å definere barne- og ungdomsarbeiderens arbeidsoppgaver. Og selv om de får mer ansvar og blir møtt med større forventninger enn assistenter uten fagbrev, viser undersøkelsen at det blir gjort få organisatoriske endringer for å synliggjøre kompetansen.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Mona Bråten og Anna Hagen Tønder, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentar fra 

May-Britt Sundal, Fagforbundet

Katrine Stegenborg Teigen, KS

Hege Sevatdal, Oslo kommune. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

 

Ny Fafo-publikasjon

20609Bårten, Mona og Anna Hagen Tønder (2017), Gjør fagbrevet en forskjell? Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole. Fafo-rapport 2017:01. Nettutgave (pdf 564 kB)

Rapporten er forfattet på oppdrag fra Fagforbundet.

 

 

Andre relevante publikasjoner

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2015), Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fafo-rapport 2015:51. Nettutgave (pdf 481 kb)

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2014), Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2014:10. Nettutgave (pdf 526kB)

Nyen, Torgeir, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder (2011). Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36. Nettutgave (pdf 528kb). Oslo: Fafo

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder, (2015), Hva betyr fagbrevet for barne- og ungdomsarbeideren? Artikkel Fagbladet 2/2015

Haakestad, Hedda, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund (2015), Tidsbruk i barnehager. Rapportering, organisering og ledelse. Fafo-rapport 2015:43. Nettutgave (pdf 1,6 MB). Oslo: Fafo

 

Relevante forskningstemaer

Fag- og yrkesopplæring

Barnehager som en del av utdanningsløpet

Livslang læring

 

Tidligere arrangement

Fafo-frokost 18. januar 2016: Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid