Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?
Fafo Østforum seminar

Torsdag 26. oktober 2017, kl 14-16

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

På programmet

Morten Nygård Bakke

Fagsjef for politikk

Sigbjørn S. Mygland

Direktør for arbeidsliv

Avesta Gåskjønli

Rådgiver i forhandlingsavdelingen

Lornts Nagelhus

LO-advokat, juridisk avdeling
Forskningskoordinator
Fafo
Forsker
Fafo

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Du fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Nedenfor kan du last ned presentasjonene.

Om lag 1,5 av årsverkene i Norge er i form av innleie. Mens noen har tatt til orde for å forby bruk av bemanningsbyråer i utsatte bransjer, ønsker regjeringen å sikre en viss fleksibilitet for arbeidsgiverne samtidig med at bruken av innleie begrenses. Forslaget til nye reguleringer for bemanningsbransjen har vært ute på høring. Nå skal saken videre til endelig politisk behandling.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker og prosjektleder for Fafo Østforum

Innledninger

Hva vet vi om omfang av innleid arbeidskraft i Norge?, ved Kristine Nergaard, forsker i Fafo. Lysark (pdf)

Presentasjon av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, ved Morten Bakke, statssekretær (H), Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (pdf)

Innlegg fra

Sigbjørn S. Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service. Lysark (pdf)

Avesta Gåskjønli, rådgiver i LOs forhandlingsavdeling og Lornts Nagelhus, LO-advokat i LOs juridiske avdeling. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen la den 29. juni 2017 fram et høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak. Høringsfristen var 29. september 2017. Høringssvarene er/blir tilgjengelig her.

 

Relevante Fafo-publikasjoner

Nergaard, Kristine (2017), Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende. Oppdaterte tall for 2016. Fafo-notat 2017:12. Nettutgave (pdf 822 kB)

Alsos, Kristin, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad (2017), «Bare plunder og heft». Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor. Fafo-rapport 2017:26. Nettutgave (pdf 585 kB)

Alsos, Kristin, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad (2016), Sjatteringer av likhet. Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft. Fafo-rapport 2016:15. Nettutgave (pdf 1,7 MB)

Nergaard, Kristine (2016), Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Nullpunktsanalyse. Fafo-rapport 2016:07. Nettutgave (pdf 1 MB)

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 70. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Faktaflak Bemanningsbransjen