logo fafo 194x64
Fra deltakelse til mestring. Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-frokost med rapportlansering
Fredag 16. februar 2018, kl 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30-09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

Daglig leder
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Fritiden er viktig for barn og unges levekår. Det å delta i aktiviteter sammen med andre bidrar til utvikling av sosiale ferdigheter, det gir tilhørighet og fellesskap, og det kan bidra til bedre mestring på andre områder i livet. Barn og unge i lavinntektsfamilier deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter og er sjeldnere på ferie enn andre barn.

Nasjonal tilskuddsordning mot fattigdom er et av tiltakene i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom. Er ordningen et godt virkemiddel for å sikre at flere barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, kan delta på sosiale arenaer?

Fafo har evaluert tilskuddsordningen, og vi vil presentere hovedfunnene fra evalueringen.

Program

Velkommen v/Anne Britt Djuve, forskningssjef på Fafo

Innblikk i to tiltak v/Røde Kors og Bydel Gamle Oslo

Fra deltakelse til mestring - Funn fra evalueringen v/Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen (Fafo), med kommentarer underveis fra Laurentiu Calenciuc (Røde Kors) og Geir Aarrestad Eriksen (Bydel Gamle Oslo)

Innlegg ved:

Statssekretær Tom Erlend Skaug, Barne- og likestillingsdepartementet

Direktør Mari Trommald, Bufdir

Ny rapport

20653

Fafo-rapporten "Fra deltakelse til mestring. Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" er forfattet av Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Last ned rapporten 

 

 

Rapporter om inkludering av barn og unge 

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2014:18

Anne Skevik Grødem. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon. Hvordan fungerer de lokalt? Fafo-rapport 2012:24

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie. Tiltak for fattige barn og unge. Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Fafo-rapport 2010:19

Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger. Fafo-rapport 2009:50

Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll. Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom. Fafo-rapport 2008:18

Hilde Haualand. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn. En kartlegging av tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større bysamfunn». Fafo-notat 2004:30

Forskningstema

Fattigdom

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B