Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensjonistforbundets samfunnsrolle
Fafo-frokost med rapportlansering

Onsdag 7. desember 08:30 - 09:45

Fafo, Borggata 2b

Foto: Johnny Syversen

På programmet

Harald Olimb Norman

Generalsekretær
Forskningsleder
Fafo
Forsker
Fafo
Daglig leder
Fafo

Fafo har utarbeidet en rapport for Pensjonistforbundet der det blant annet diskuteres om det er aktuelt at forbundet får forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og en større rolle som part i pensjonspolitiske spørsmål. I dette seminaret ble det diskutert ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag ytterligere.

 

Pensjonistforbundet er Norges største pensjonistforbund med mer enn 220 000 medlemmer. Forbundet er aktivt på mange samfunnsområder.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Rapporten diskuterer om Pensjonistforbundet kan spille en mer aktiv samfunnsmessig rolle, og hva en slik mer aktiv rolle kunne innebære av konkrete aktiviteter? På seminaret belyses også eldre arbeidstakere som en viktig ressurs i norsk arbeidsliv.

 

Program

Velkommen, ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Innlegg

Regulering av alderspensjon – forhandlinger eller automatisk regulering? (Lysark - pdf)
Jon M. Hippe og Kristin Alsos, forskningsledere, Fafo

Eldre arbeidstakere som ressurs – hva nå? (Lysark - pdf)
Anne Inga Hilsen, forsker, Fafo

Pensjonister som sivilsamfunnsressurs. (Lysark - pdf)
Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo

Kommentar
Harald Olimb Norman, generalsekretær, Pensjonistforbundet

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

Ny publikasjon 

20604

Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter

Fafo-rapport 2016:42

Les mer og last ned rapporten.

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser. I rapporten drøftes ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundet samfunnsoppdrag, herunder forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og frivillighet og deltakelse i det sivile samfunn. Et sentralt spørsmål er hvilke forutsetninger som skal til for at Pensjonistforbundet skal kunne spille en mer aktiv samfunnsrolle, hva det vil innebære av konkrete aktiviteter og hvilke kunnskapsbehov som følger med.