Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid
Fafo-frokost med rapportlansering
Onsdag 20. januar 2016, kl. 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

På programmet

På programmet

Mette Henriksen Aas

Leder av seksjon kirke, kultur og oppvekst

Kirsten Roth

Camilla K. Ebert-Jonsson

Barne- og ungdomsarbeider

Rasmus Kleppe

Stipendiat

Ingri Bjørnevik

Medlem av Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Katrine S. Teigen

Spesialrådgiver utdanning
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvordan satser kommunene på kvalifisering og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere? Fafo har undersøkt arbeidsgivernes vurdering av fagbrevets betydning for kvalitet i tjenestene rettet mot barn og ungdom: barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber.

Rapporten, som ble lansert på dette frokostseminaret, viser at faget vurderes som svært positivt av arbeidsgiverne. Begrensede muligheter for fast jobb i kommunene etter fagbrevet kan bidra til at utdanningen likevel ikke er så attraktiv blant ungdom.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Innledning: Hovedfunn i rapporten presenteres av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentar fra oppdragsgiver ved Mette Henriksen Aas, Fagforbundet

Innlegg ved Kirsten Roth og Camilla K. Ebert-Jonsson, Madlavoll barnehage Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Rasmus Kleppe, HiOA
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet
Katrine S. Teigen, KS

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20556Fafo-rapporten "Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget" er skrevet av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder på oppdrag fra Fagforbundet. Les mer om og last ned rapporten

 

 

 

Andre relevante publikasjoner:

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2014), Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2014:10. Nettutgave (pdf 526 kB). Oslo: Fafo

Nyen, Torgeir, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder (2011). Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36. Nettutgave (pdf 528kb). Oslo: Fafo

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder, (2015), Hva betyr fagbrevet for barne- og ungdomsarbeideren? Artikkel Fagbladet 2/2015

Haakestad, Hedda, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund (2015), Tidsbruk i barnehager. Rapportering, organisering og ledelse. Fafo-rapport 2015:43. Nettutgave (pdf 1,6 MB). Oslo: Fafo