logo fafo 194x64
Hva betyr en dom i Arbeidsretten?
Fafo-seminar
Torsdag 9. juni 2016, kl. 14:00–16:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Hva betyr en dom i Arbeidsretten?

 

På programmet

Atle Sønsteli Johansen

Leder juridisk avdeling

Avdelingsdirektør Arbeidsrett

Advokat

Advokat

Bjørn Saugstad

Leder Arbeidsrett / Advokat
Forskningssjef
Fafo
Seniorforsker
Fafo
Forskningsleder
Fafo
Forsker
Fafo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Arbeidsretten fyller 100 år i år. Til dette seminaret inviterte Fafo partene i arbeidslivet til å fortelle om en dom som har betydd mye for deres organisasjon. Forfatterne av boken Arbeidsrettens historie, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip, kommenterte og satte sakene inn i en historisk sammenheng.

Seminaret og boken er del av et Fafo-prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Hva skjer når man er uenige om forståelsen av en tariffavtale, eller dersom man mener at den andre part har iverksatt ulovlig arbeidskamp? Jo, da er det Arbeidsretten som rydder opp. Denne særdomstolen ble opprettet i 1916, og feirer 100 år i år.

I forbindelse med jubileet ønsker Fafo å gi organisasjonene i arbeidslivet anledning til å presentere saker med betydning for arbeidstakerne, arbeidsgiverne, partsforholdet eller den større samfunnsutviklingen.

På dette seminaret ble det presentert seks enkeltsaker fra Arbeidsretten, og disse ble kommentert fra en historisk vinkling.

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Presentasjoner og kommentarer ved
Atle Sønsteli Johansen, LO. Lysark (pdf)
Nina Melsom, NHO. Lysark (pdf)
Ørnulf Kastet, YS. Lysark (pdf)
Øyvind Gjelstad, KS. Lysark (pdf)
Bjørn Saugstad, Utdanningsforbundet
Per H. Engeland, Virke. Lysark (pdf)
Kristin Alsos, Fafo
Åsmund Arup Seip, Fafo

Diskusjon med spørsmål fra salen – ordstyrer Anne Mette Ødegård, Fafo

________________________

Relevante lenker

2016 arbeidsrettens historie

Boken I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år er forfattet av Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos og Pål Nygaard, og utgitt av Pax Forlag.

 

Arbeidsretten 100 år. Arbeids- og sosialdepartementets jubileumsside

100 år for arbeidsfred. Artikkel på arbeidslivet.no

Arbeidsrettens nettsider

 

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B