Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hva menes med radikalisering?
Fafo-frokost

Torsdag 12. november 08:30 - 09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering, en prosess man antar kan lede til voldelig ekstremisme og terrorisme.


Begrepet radikalisering er mye brukt, i handlingsplaner, i mediene og i den politiske debatten. Men vi mangler empirisk kunnskap om hvorfor noen mennesker blir radikalisert og hvordan de kan de-radikaliseres.

Denne Fafo-frokosten er et samarbeid mellom Fafo og forskningsprosjektet RADISKAN: et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Fafo og Aarhus Universitet, finansiert av Norges forskningsråds SAMRISK II-program. Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme, stiller forskerne i prosjektet spørsmål til hvilke forståelser og oppfatninger som underbygger forebyggende arbeid. På hvilke måter påvirker radikaliseringsfokuset lokalsamfunn? 

Vi ønsker i denne Fafo-frokosten diskutere begrepet radikalisering, og åpne opp for nye vinklinger og problemstillinger.

  • Hva slags forståelse ligger til grunn for begrepet radikalisering?

  • Forteller bruken mer om samfunnets risikoforståelse enn om målgruppene?

  • Er begrepsbruken med på å skape ytterligere radikalisering?

Program

Velkommen og innledning: Mark Taylor, Fafo

Presentasjoner:

Hva menes med radikalisering
Mark Sedgwick, Aarhus Universitet

PKK og terrorisme
Nerina Weiss, Fafo 

Radikalisering som begreb?
Steffen Jensen, Aalborg Universitet

Kommentarer:

Jon Fitje Hoffmann, PST
Erik Kruse, Fredrikstad kommune
Akhenaton de Leon, OMOD

Ordstyrer: Jon Rogstad, Fafo