logo fafo 194x64
Hva menes med radikalisering?
Fafo-frokost
Torsdag 12. november 08:30 - 09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering, en prosess man antar kan lede til voldelig ekstremisme og terrorisme.


Begrepet radikalisering er mye brukt, i handlingsplaner, i mediene og i den politiske debatten. Men vi mangler empirisk kunnskap om hvorfor noen mennesker blir radikalisert og hvordan de kan de-radikaliseres.

Denne Fafo-frokosten er et samarbeid mellom Fafo og forskningsprosjektet RADISKAN: et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Fafo og Aarhus Universitet, finansiert av Norges forskningsråds SAMRISK II-program. Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme, stiller forskerne i prosjektet spørsmål til hvilke forståelser og oppfatninger som underbygger forebyggende arbeid. På hvilke måter påvirker radikaliseringsfokuset lokalsamfunn? 

Vi ønsker i denne Fafo-frokosten diskutere begrepet radikalisering, og åpne opp for nye vinklinger og problemstillinger.

  • Hva slags forståelse ligger til grunn for begrepet radikalisering?

  • Forteller bruken mer om samfunnets risikoforståelse enn om målgruppene?

  • Er begrepsbruken med på å skape ytterligere radikalisering?

Program

Velkommen og innledning: Mark Taylor, Fafo

Presentasjoner:

Hva menes med radikalisering
Mark Sedgwick, Aarhus Universitet

PKK og terrorisme
Nerina Weiss, Fafo 

Radikalisering som begreb?
Steffen Jensen, Aalborg Universitet

Kommentarer:

Jon Fitje Hoffmann, PST
Erik Kruse, Fredrikstad kommune
Akhenaton de Leon, OMOD

Ordstyrer: Jon Rogstad, Fafo

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B