Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid
Fafo-frokost med rapportlansering

Tirsdag 13. juni 2017

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

På programmet

Morten Tjessem

Avdelingsdirektør i analyse- og mangfoldsavdelingen

Abdullah Alsabeehg

Fraksjonsleder (A), Kultur- og utdanningskomiteen

Ayesha Iqbal Khan

Flemming Johnsen

Rådgiver mangfold, inkludering og likeverd
Forsker (permisjon)
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Innvandrerorganisasjoner er helt siden 1970-tallet omtalt som bidragsytere i norsk integreringspolitikk. Men forståelsen av hva integreringspolitikken skal bidra til har endret seg, og det har også myndighetenes syn på innvandrerorganisasjoner. Hva skal være innvandrerorganisasjoners rolle i årene som kommer?

Fafo har, på oppdrag fra IMDi, undersøkt innvandrerorganisasjoners rolle i det lokale integreringsarbeidet. Dette har vi gjort basert på at 20 kommuner siden 2015 forvalter et statlig tilskudd til frivillighet, og lokale innvandrerorganisasjoner. Vi har undersøkt hvordan de 20 kommunene utøver sitt forvalteransvar. Vi finner til dels store variasjoner, noe som har sammenheng med hvordan lokale forvaltere forstår innvandrerorganisasjoner, samt deres kjennskap til og kontakt med organisasjonene. Vi har også undersøkt hvordan representanter for innvandrerorganisasjoner forstår dens rolle – og finner blant annet en vektlegging av organisasjonene som identitetsfellesskap. Noe som ikke på samme vis vektlegges av lokale myndigheter. Kontakt mellom lokale myndigheter og organisasjoner er en forutsetning for at kunnskap, dialog og samarbeid kan utvikles. Hva kjennetegner kommuner der dette fungerer?

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved Morten Tjessem, avdelingsdirektør i analyse- og mangfoldsavdelingen i IMDi

Presentasjon av ny rapport ved Beret Bråten, Fafo-forsker / postdoktor ved Akershus universitetssykehus (Ahus), og Ragna Lillevik, Fafo-forsker. Lysark (pdf)

Kommentarer ved

Hva bør forholdet mellom myndigheter og organisasjonene være? Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder (A), Kultur- og utdanningskomiteen
Oslo bystyre

Hva er innvandrerorganisasjonenes rolle? ved Ayesha Iqbal Khan, leder av Minhaj Kvinneforum

Hvordan kan en kommune tenke for å få til et samarbeid/dialog med denne delen av organisasjonslivet? ved Flemming Johnsen, rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd, Sarpsborg kommune. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer
fra salen

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny publikasjon

20622Rapporten "Innvandrerorganisasjoners rolle i integrering - sett gjennom en statlig tilskuddsordning" er forfattet av Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer om Fafo-rapport 2017:14. Last ned nettutgave (pdf 4519 kB)

 

 

 

Temasider

Det flerkulturelle samfunnet

Integreringstiltak for innvandrere