Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Introduksjonsprogram på tomgang?
Fafo-frokost med rapportlansering

Tirsdag 31. oktober 2017, kl 08.30–09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Introduksjonsprogram på tomgang?

På programmet

Lisbeth Fransplass

Ekspedisjonssjef

Carsten Wiecek

Teamkoordinator intro
Forsker (permisjon)
Fafo
Seniorforsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo

På dette frokostseminaret lanserte vi rapporten "Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?". Fafo har evaluert organisering, tiltak og resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen for nyankomne innvandrere.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene, og finne lenke til den nye rapporten.

Blant konklusjonene er at det kommunale mangfoldet er stort både når det gjelder virkemidler og resultater. Virkemidlene implementeres i svært ulik grad. Mange av tiltakene har begrenset effekt. En hovedinnvending er at programmet i for liten grad inneholder virkemidler som fører til reell kvalifisering for arbeid.

Samtidig er det betydelig rom for forbedring innenfor de nåværende rammene. Heldagsprogram, god brukermedvirkning, gode arbeidsrettede tiltak og god norskopplæring virker. Mange kommuner har mye å gå på for å få dette på plass.

Program

Velkommen og møteledelse ved Jon Rogstad, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Erika Braanen Sterri, Fafo. Lysark (pdf)

Innlegg ved

Lisbeth Fransplass, Justis- og beredskapsdepartementet

Carsten Wiecek. Skedsmo kommune. Lysark (pdf)

Samtale mellom innlederne og møteleder Jon Rogstad

Ny publikasjon

20639Fafo-rapporten "Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?" er forfattet av Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer om rapporten, og last ned nettutgaven (pdf 2,5 MB).

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok og kommenterte rapporten på et pressemøte i Justis- og beredskapsdepartementet mandag 30. oktober kl 13.00.

Andre relevante publikasjoner:

Bråten, Beret, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik (2017), Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen. Sett gjennom en statlig tilskuddsordning. Fafo-rapport 2017:14. Nettutgave (pdf 4519kB)

Weiss, Nerina, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang (2017), Opphold i asylmottak. Konsekvenser for levekår og integrering. Fafo-rapport 2017:07. Nettutgave (pdf 810kB)

Djuve, Anne Britt og Hanne C. Kavli (2015), Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Fafo-rapport 2015:26. Nettutgave (pdf 546kB)

Djuve, Anne Britt og Kristian Rose Tronstad (2011), Innvandrere i praksis. Om likeverdig tjenestetilbud i NAV. Fafo-rapport 2011:07. Nettutgave (pdf 517kB)

Djuve, Anne Britt, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund (2011), Kvinner i kvalifisering. Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver. Fafo-rapport 2011:02. Nettutgave (pdf 1.85mb)

Temasider

Det flerkulturelle samfunn

Integreringstiltak for innvandrere