Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Like vilkår? Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?
Fafo-seminar

Tirsdag 6. februar 2018, kl. 09.00–11.30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Like vilkår? Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?

På programmet

Stein Reegård

Tidligere sjefsøkonom i LO

Rigmor Aasrud

Stortingsrepresentant (A)

Hvordan skal stat og kommuner organisere sine tjenester? Medfører EØS-avtalen at det offentlige i større grad må etablere egne selskaper og betale skatt for å sikre like konkurransevilkår med private aktører? Vil det legge til rette for privatisering av offentlige kjerneoppgaver? Har Norge handlefrihet innenfor EØS-avtalen på dette området, eller vil vi se starten på en omorganisering av offentlige tjenester?

Etter at EFTAs overvåkningsorgan tok opp spørsmålet om private aktører er hindret i å konkurrere på lik fot med offentlig virksomhet, nedsatte Regjeringen en arbeidsgruppe ledet av professor Erling Hjelmeng. Arbeidsgruppen ser på hvordan man kan sørge for like konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Gruppens rapport ble overlevert Næringsdepartementet tirsdag 23. januar.

Organisering og styring i offentlig sektor er et viktig forskningsområde for Fafo, og vi inviterer derfor til et seminar med utgangspunkt i arbeidsgruppens rapport. Arbeidsgruppens leder vil innlede, og tidligere sjeføkonom i LO, Stein Reegård, og professor Ragnar Nymoen. Vi har invitert representanter for Arbeiderpartiet og Høyre til å delta i diskusjonen. Fra Arbeiderpartiet komme Rigmor Aasrud som sitter i Finanskomiteen på Stortinget. Høyres deltakelse er foreløpig ikke bekreftet.

Program

09:00 Velkommen ved forskningsleder Jon M. Hippe, Fafo

Utvalgsleder Erling Hjelmeng: Like vilkår – hva rapporten er og ikke er

Innlegg ved
 Stein Reegård, tidligere sjeføkonom i LO
 Ragnar Nymoen, professor, Økonomisk institutt, UiO

Kaffepause 

Innlegg: Hanne S. Torkelsen, advokat, Lynx advokatfirma

Politisk kommentar og spørsmål

Rigmor Aasrud, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

11:30 Slutt