Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
AVLYST: Partssamarbeid på virksomhetsnivå – hva kan privat servicesektor lære av industrien?
Fafo-seminar
Mandag 24. april 2017, kl. 14:00–15:30
Fafo, Borggata 2B, Oslo
AVLYST: Partssamarbeid på virksomhetsnivå – hva kan privat servicesektor lære av industrien?

Seminaret er dessverre avlyst

På programmet

Anna Ilsøe

Lektor

Trine Pernille Larsen

Lektor

Jon Olav Bjergene

Leder forhandlingsavdelingen

Inger Lise Blyverket

Direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk
Forskningsleder
Fafo
Forskningssjef
Fafo
Forsker
Fafo

Dagens seminar er dessverre avlyst.På grunn av store forsinkelser på Gardermoen rekker ikke de danske innlederne å komme til seminaret.
Vi vil se om det er mulig å arrangere dette seminaret på et senere tidspunkt.
Ny invitasjon vil i så fall bli sendt ut.

_______________

Norsk forskning viser at om lag en av tre tillitsvalgte ikke deltar i partssamarbeid lokalt. Både i Norge og i Danmark er det industrien som har vært lokomotivet i det lokale partssamarbeidet, mens tillitsvalgte i privat servicesektor deltar i langt mindre grad.

På dette seminaret presenterer vi tilstanden for det lokale partssamarbeidet. Et viktig spørsmål er hva som skaper og stimulerer samarbeid på arbeidsplassene. Bør det fylles med mer og bedre innhold, eller bør en prioritere å få flere til å bruke de mulighetene som ligger i dagens samarbeidsmodell?

I Danmark har de lokale partene fått større handlingsrom til å inngå lokale avtaler om for eksempel arbeidstid. Vi presenterer funn fra dansk forskning om samarbeid og fleksibilitet. I tillegg vil vi presentere funn fra Fafos forskning om det lokale partssamarbeidet i norsk arbeidsliv.

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, Fafo

Innledninger

"Den danske modellen på virksomhetsplan" ved Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen, forskere ved FAOS

"Den norske modellen på virksomhetsplan" ved Sissel Trygstad og Inger Marie Hagen, forskere ved Fafo

Hvordan få til et godt samarbeid i varehandelen?

Jon Olav Bjergene, Handel og Kontor

Inger Lise Blyverket, Virke

Debatt: Lokal partssamarbeid i praksis - flere lokale forhandlingsmodeller

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

 

Relevante publikasjoner

20423Trygstad, Sissel C., Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen (2015), Den norske modellen på virksomhetsnivå. Fafo-rapport 2015:18. Nettutgave (pdf 2,5 MB)

 

 

 

 

Temasider

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er et kjernepunkt i den norske modellen. Partssamarbeid ute på tusenvis av arbeidsplasser er på mange måter selve praktiseringen av arbeidslivsmodellen. Partssamarbeid som forskningsfelt står derfor sentralt på Fafo og skjæringspunktene til de andre forskningsfeltene er mange. Les mer på temasiden Partssamarbeid

Fafo har siden 1980-tallet gjennomført en rekke komparative studier av utviklingen i nasjonale arbeidslivs- og velferdsregimer i Norden og Europa. Den nordiske samfunnsmodellen har de senere årene fått mye oppmerksomhet i både politikk og forskning, og var tema for prosjektet NordMod2030 som ble avsluttet i 2014. Dette prosjektet ble ledet av Fafo, men forskere fra alle de nordiske landene deltok. Les mer på temasiden Nordisk modell