logo fafo 194x64
Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?
Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse
Torsdag 10. november 2016, kl. 14.00-15.30
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?

Praktisk info

Frukt og kaffe/te serveres fra kl 13:45. Seminaret varer fra 14:00-15:30. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

 

På programmet

Nestleder

Direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk

Sjeføkonom
Forsker
Fafo
Forsker I
Fafo

Lønnsforskjellene øker, og lønna til de lavest lønte i privat sektor har mer eller mindre stått stille siden 2008. I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut, med størst forskjeller mellom de lavest lønte og de med «vanlige» lønninger. Fortsetter utviklingen, kan vi om noen år ha de samme lønnsforskjellene som Tyskland og England har i dag. Hvem har ansvaret, og hva kan eventuelt gjøres?

Seminaret presenterte to rapporter. Den ene handler om de lavest lønte i privat sektor og den andre om innvandrersysselsettingen i Norge. Blant de lavest lønte er stadig færre dekket av tariffavtale, og utenlandske arbeidstakere er overrepresentert.

Ni av ti av de lavest lønte jobber i tjenesteytende sektor. Her er det store utskiftninger av arbeidsstokken. Blant arbeidstakerne i 2008 befant hver femte i hotell og restaurant og hver fjerde i renhold seg utenfor arbeidsstyrken i 2012. Blant de som fortsatt var i arbeid, var om lag halvparten sysselsatt i andre næringer.

Skjer det fortrengninger i deler av det norske arbeidsmarkedet, og foregår det en stille framvekst av «arbeidende fattige» også her i landet?

Program

Velkommen ved Ragnar Nymoen

Presentasjon av publikasjoner (Lysark)

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? ved Bård Jordfald

Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere ved Roger Bjørnstad

Debatt med

Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO

Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke


Debatten ledes av Jon Erik Dølvik, Fafo

Publikasjoner

2016 8 rapp senter for lonnsdannelseJordfald, Bård og Ragnar Nymoen (2016), Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? Rapport nr 8-2016 hos Senter for lønnsdannelse. Nettutgave

De lavest lønte i privat sektor har hatt betydelig svakere lønnsvekst enn resten av privat sektor. I denne rapporten ser vi nærmere på hvem de er, hvor de arbeider og hva som øker eller reduserer sannsynligheten for å være blant de lavest lønte i det norske arbeidsmarkedet.

 

2016 5 rapp senter for lonnsdannelseBerg, Sonja L., Roger Bjørnstad, Emil Cappelen Bjøru, Fernanda Wiggen Eggen, Bård Jordfald og Marthe Norberg-Schulz (2016),  Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere. Rapport nr 5-2016 hos Senter for lønnsdannelse. Nettutgave

 

 

 

 

Senter for lønnsdannelse

logo senter for lonnsdannelse

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse. Senter for lønnsdannelse ledes av Bård Jordfald og Roger Bjørnstad. Professor Ragnar Nymoen er forskningsleder. Les mer på nettsidene til Senter for lønnsdannelse

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B