Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fafo 8. mars: Maktmisbruk eller mislykka sjekking?
Torsdag 8. mars, kl. 14:00-17:30
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Fafo 8. mars: Maktmisbruk eller mislykka sjekking?

På programmet

Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam

Varaordfører (Ap)

Hanne Bjurstrøm

Ombud

Nina Melsom

Avdelingsdirektør Arbeidsrett

Johannes Uthaug

Sara Hamre Sekkingstad

Student og politiker (Sp)
Forsker
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Last ned presentsjoner fra arrangementets nettside

Årets tema var seksuell trakassering. Vi presenterte nye tall fra LOs tillitsvalgtpanel og fra en spørreundersøkelse om hva folk mener er akseptabel oppførsel. LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik, varaordfører i Oslo, Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom, russepresident Johannes Uthaug og student og politiker Sara Hamre Sekkingstad kommenterte og samtalte.

8mars kvinne18mars kvinne28mars kvinne3

 

 

 

 

 

 

Fafo inviterte til seminar og mingling på den internasjonale kvinnedagen. 

#MeToo-kampanjen og mange av sakene om seksuell trakassering i norsk offentlighet har fått enorm medieoppmerksomhet. På dette 8. mars-seminaret skal vi diskutere situasjonen i arbeidsliv og fagbevegelse, tiltak for å få bukt med problemet og hvor grensen går mellom hva som er akseptabelt og uakseptabelt. Til sist spør vi om kampanjen markerer et tidsskille i likestillingskampen, og om dette vil vare i årene framover.

Program


Velkommen
ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Omfang og virkemidler
Seksuell trakassering i arbeidslivet - presentasjon av rapport lansert på 8. mars 2017, ved Beate Sletvold Øistad, Fafo. Lysark (pdf)
Nye tall fra LOs tillitsvalgtpanel - Varsling, ved Sissel C. Trygstad, Fafo. Lysark (pdf)

Diskusjon knyttet til arbeidsliv og fagbevegelse. I panelet:

• Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO
• Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam, varaordfører (Ap) i Oslo
• Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
• Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO

Hva er akseptabel oppførsel?
Presentasjon av holdningsundersøkelse ved Sissel C. Trygstad, Fafo. Lysark (pdf).

Fremtiden
Marker kampanjen et tidsskille i likestillingskampen? Vil dette vare i årene framover? Hvor grensene går for de unge? Hva tenker de om fremtiden? I panelet:

• Johannes Uthaug, president i Russens Hovedstyre i Oslo og Akershus
• Sara Hamre Sekkingstad, student og politiker (Sp)
• Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Relevante lenker

Artikkel: Få har planer mot seksuell trakassering 
I anledning kvinnedagen i 2017, foretok Fafo-forskerne en undersøkelse om seksuell trakassering i det norske arbeidslivet: Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb. Senere satte #metoo-kampanjen dette temaet ettertrykkelig på dagsordenen. Til årets Fafo-seminar 8. mars har forskerne undersøkt hvordan landets tillitsvalgte har opplevd at bedriftene og virksomhetene der de jobber har forholdt seg til temaet seksuell trakassering de siste 12 måneder. Kun hver tredje LO-tillitsvalgte oppgir at arbeidsplassen har handlingsplaner eller rutiner for å hindre seksuell trakassering. Om tillitsvalgte varsles, vil like fullt nesten alle enkeltsaker føre til handling. (arbeidslivet.no, 07.03.18) Les hele artikkelen

Publikasjon:
Bråten, Mona og Beate Sletvold Øistad (2017), Seksuell trakassering i arbeidslivet. Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. Fafo-rapport 2017:09. Nettutgave (pdf 622 kB)

Fafo-prosjekt: Trakassering i arbeidslivet. Prosjektet, som gjennomføres januar–september 2018 på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), skal framskaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og trakassering på bakgrunn av kjønn i hotell- og restaurantbransjen i Skandinavia.

Tidligere arrangement: Fafos 8. mars-seminar 2017: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

#MeToo

Det startet i USA i oktober 2017. En verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale medier som fikk navnet #MeToo-kampanjen. #MeToo er en hashtag eller emneknagg som markerer at "jeg også" har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, og at jeg støtter andre som har opplevd det samme. I Norge var det først kvinner i kultursektoren som sa fra, uten å navngi overgriperen. Da varslingssaker fra det politiske miljøet i Norge dukket opp, ble flere navngitt i mediene.

 

Praktisk info

13.45: Kaffe/te, frukt og bakst
14.00: Seminar
16.00: Mingling og chips&drikke
17.30: Slutt

Det var gratis og åpent for alle.