Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft
Fafo Østforum seminar
Torsdag 8. juni 2017, kl 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

På programmet

Steinar Krogstad

Nestleder

Siri Bergh

Direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS
Forsker I
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Hva er bedriftenes behov for arbeidskraft? Hva slags tilknytningsform har arbeidstakerne? Vi fikk også svar på hva slags holdninger bedriftene har til allmenngjøring av tariffavtaler eller andre former for minstelønnsreguleringer.
Fafo gjennomførte tilsvarende undersøkelser i 2006 og 2009, noe som gjør det mulig å se på utviklingen gjennom det siste tiåret.

Program

Velkomstinnlegg ved Jon Erik Dølvik, Fafo. Lysark (pdf)

Innledning ved Fafo
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård presenterer resultatene fra bedriftsundersøkelsen. Lysark (pdf)

Innlegg og kommentarer ved
Steinar Krogstad, Fellesforbundet
Siri Bergh, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon Erik Dølvik, Fafo

Relevante publikasjoner

Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård (2009), Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-rapport 2009:46. Nettutgave (pdf 1.35mb)

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård (2006), Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Fafo-rapport 548. Nettutgave (pdf 987K)

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 68. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum