logo fafo 194x64
Ny vei mot heltidskultur
Fafo-seminar med rapportlanseringer
Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Ny vei mot heltidskultur

Praktisk info

Kaffe/te og frukt serveres fra kl. 09:45. Seminaret varer fra 10:00-12:15.
Det er gratis og åpent for alle. Ved seminarslutt serveres enkel lunsj.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

På programmet

Tone Tellevik Dahl

Byråd for eldre, helse og arbeid

Statssekretær (FrP) for eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Leder av helse- og velferdsutvalget

Rådgiver

Nina Tangnæs Grønvold

Områdedirektør Interessepolitikk

Jurist og leder for Arbeidstidsenheten
Forskningsleder
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Mange kommuner når ikke målene som regjeringen, partene i arbeidslivet og de selv har satt seg om å utvikle en kultur for heltidsarbeid. De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur mislykkes fordi arbeidsgiver har undervurdert styrken i deltidskulturen og ikke satt av ressurser til dette krevende endringsarbeidet. I to nye rapporter fra Fafo beskrives deltidskulturen kommunene skal utvikle seg bort fra. Den ene rapporten beskriver også en ny metodikk, som kan gi et gjennombrudd i utviklingen av en heltidskultur i stor skala.

Rapportene beskriver også hva som kjennetegner en deltidskultur. Et underliggende spørsmål er om kommuner med en sterk deltidskultur er i stand til å utvikle fagmiljøer som kan løse de nye tjenesteutfordringene som kommer i kjølvannet av samhandlingsreformen og et økende tjenestebehov.

Mangelen må måloppnåelse i kommunene skjer samtidig som «alle» er samstemte i at en heltidskultur vil gi bedre tjenestekvalitet til brukerne og bedre arbeidsmiljø til de ansatte. Altså henger heltidskultur sammen med kompetansekultur.

  • Unge er ofte mer slitne etter jobb enn de eldste arbeidstakerne. Hva skyldes det?

  • Deltidsansatte er ofte mer slitne enn heltidsansatte. Hvorfor det?

  • De eldste synes at turnusarbeid er lettere å kombinere med familie- og fritidsaktiviteter enn de unge. Hvorfor det?

  • Noen turnuser er klart mer familievennlige enn andre. Hvilke?

På dette seminaret skal forskerne presentere funn og årsaker. Vi har også invitert representanter fra regjeringen, kommuner og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere.

Program

Velkommen: Terje Olsen, Fafo

Introduksjon: Leif E. Moland, Fafo

Kommentar: Tone Tellevik Dahl, Oslo kommune

Presentasjon av rapporten: Ketil Bråthen og Leif E. Moland, Fafo

Kommentarer:
Anne Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet

Arne Øren, Fredrikstad kommune

Karin Kjøllmoen, Fagforbundet

Panelsamtale: To skritt fram og to tilbake
Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad kommune
Helge Eide, KS
Jens Erik Romslo, Arbeidstilsynet
og flere

Oppsummering: Terje Olsen, Fafo

Tilskuere via strømming kan sende inn spørsmål eller kommentarer underveis i seminaret. Et knippe spørsmål vil bli besvart av panelet. Spørsmål sendes på sms til mobilnummer 934 29 375.

Nye publikasjoner

Fafo-rapporten «Første skritt på en ny vei mot heltidskultur» er forfattet av Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Rapporten evaluerer programmet «En ny vei mot heltidskultur», som pågår i kommunene Fredrikstad, Aremark, Nye Drammen, og Bydel Østensjø i Oslo.

20703Fafo-rapporten «Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner» er forfattet av Ketil Bråthen og Leif E. Moland. I denne forskningsrapporten presenteres data fra kartlegging av deltidsomfanget i de fire kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.

Rapportene offentliggjøres på seminardagen.

Andre relevante publikasjoner

20705Moland, Leif E. og Per Schanche (2019), Lang vei mot heltidskultur. Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune. Fafo-rapport 2019:08

Se også nyhetssaken Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål (fafo.no, 09.04.18)

 

Temaside: Arbeidstid

arbeidstidArbeidstid er noe som angår alle arbeidstakere, og som samtidig er et omstridt tema. Heltid og deltid er et sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte arbeidstaker og forholdene på arbeidsplassen, og hva kan gjøres for å redusere uønsket deltid? Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Arbeidstid

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B