logo fafo 194x64
Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 13. mars 2018, kl. 08.30-09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

Psykolog

Seniorrådgiver

Mirko Rados

Daglig leder, Mottak for enslige mindreårige asylsøkere
Forsker
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo
Forsker
Fafo

Forfatternes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har sett på omsorgstilbudet enslige mindreårige får på mottak i Norge i dag. På dette seminaret lanserte vi prosjektrapporten: "Et trygt sted å vente», laget på oppdrag fra UDI. Den er skrevet av Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten sammen med psykolog Magne Raundalen.

Asylsøkere mellom 15 og 18 år som kommer alene til Norge er vant til å klare seg på egen hånd. Mange har klart reisen til Norge alene, og i hjemlandet kan de ha vært i arbeid i flere år. Men de er like fullt ungdommer, og trenger omsorg og trygge voksne. I Norge har UDI omsorgsansvaret for denne gruppen. De siste årene har botiden for enslige mindreårige i mottak gått kraftig opp. Lange opphold stiller andre krav til hvordan omsorgsoppgavene løses. Hvordan legger UDI og kommunene til rette for at mottakene gjør dette på en forsvarlig måte?

Etter at rapporten ble presentert, var det kommentarer til funn og anbefalinger ved Birgitte Lange (assisterende direktør i UDI), Anders Prydz Cameron (seniorrådgiver i Barneombudet) og Mirko Rados (daglig leder av Tokla AS, mottak for enslige mindreårige asylsøkere).

Program

Velkommen ved Jon Horgen Friberg, Fafo-forsker

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten, og psykolog Magne Raundalen. Lysark (pdf)

Kommentarer ved

Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI, prosjektets oppdragsgiver

Anders Prydz Cameron, prosjektleder for Barneombudets internasjonale prosjekt og arbeider i tillegg med migrerende barn og barn i konflikt med loven

Mirko Rados, daglig leder, Tokla AS, mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Spørsmål og kommentarer fra salen til panelet

Møteleder: Jon Horgen Friberg, Fafo

Ny publikasjon

20654Fafo-rapporten "Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige" er forfattet av Guri Tyldum, Silje Sønsterudbråten og Magne Raundalen på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Les mer om rapporten. Last ned nettutgave (pdf 1366 kB)

 

 

 

Fafos temaside

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasiden:

Asyl og migrasjon

 

Forskningstema

Asyl og migrasjon

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B