Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Staten som forbilde? Om rekruttering og fargeblindhet i statlige virksomheter
Fafo-frokost med rapportlansering

Tirsdag 23. januar 2018, kl. 08.30–09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Staten som forbilde? Om rekruttering og fargeblindhet i statlige virksomheter

På programmet

Morten Sonniks

Seniorrådgiver

Oddbjørn Tønder

Avdelingsdirektør, Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Hanne Bjurstrøm

Ombud

Glenn Menkin

Rekrutteringsansvarlig

Shoaib M. Sultan

Spesialrådgiver
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har undersøkt rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter. Det kan hevdes at staten bør gå foran som en rollemodell, men funnene i rapporten leder til spørsmål om dette faktisk er tilfellet. På dette seminaret presenterte vi den nye rapporten.

Vi får høre om hvilke kvalifikasjoner arbeidsgivere legger vekt på i ansettelser, og hvordan de arbeider for å sikre like muligheter for arbeidssøkere med forskjellig bakgrunn. Har egentlig statlige virksomheter så mye å være stolte av? Og har andre virksomheter noe å lære av arbeidet som gjøres med mangfold i staten?

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Program

Velkommen ved Sissel Trygstad, forskningssjef ved Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved representant for det statlige mangfoldsnettverket, ved Morten Sonniks, IMDi 

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad. Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Oddbjørn Tønder, KMD
Hanne Bjurstrøm, LDO
Shoaib M. Sultan, Antirasistisk Senter
Glenn Menkin, DNB

Spørsmål og kommentarer 

Møteleder: Sissel Trygstad, Fafo
________________________________

Ny publikasjon

20650 forsideFafo-rapporten "Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering: Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket" er forfattet av Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri på oppdrag fra IMDi. Les mer, og kjøp rapporten her. Last ned gratis nettutgave (pdf).

Andre relevante Fafo-publikasjoner:

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri (2016), Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser. Fafo-rapport 2016:23. Nettutgave

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri (2015), Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere. Fafo-rapport 2015:44. Nettutgave (pd 1,2 MB)

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri (2014), «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet». En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger. Fafo-rapport 2014:33. Nettutgave (pdf 1,64 MB)

 

Temasider

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasidene:

Det flerkulturelle samfunnet

Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter

Prosjektside

Les om prosjektet her

 

Forskningstema

Asyl og migrasjon