Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Religiøs vekkelse i Mali – ikke bare ekstremisme
Fafo-frokost med rapportlansering
Fredag 30. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Moské i Mopti

På programmet

Massa Coulibaly

Direktør

Knut Langeland

Spesialrepresentant for Sahel/Maghreb

Espen Lindbæck

Underdirektør

Marianne Opheim Sampo

Områdeleder

Hølje Haugsjå

Øyvind Aadland

Secretary General
Seniorforsker (permisjon)
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo
Daglig leder
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Mange forstår dagens religiøse revitalisering blant muslimer i Mali utelukkende i lys av radikalisering og innflytelse av såkalt salafistisk islam fra øst. Den siste rapporten i serien om religiøs reorientering i Mali viser at den religiøse vekkelsen er mangefasettert. På seminaret presenteres resultater fra feltarbeid i Mali i 2014, gjennomført i forbindelse med et forskningsprosjekt finansiert av det norske utenriksdepartementet.

 

Seminaret holdes på engelsk

Diskusjoner og spekulasjoner om spredningen av konservative og ekstreme versjoner av islam har florert i maliske web-medier i etterkant av at militante, islamistiske grupper rykket frem i Nord-Mali, og etter den franske invasjonen i 2012. Som i andre land på det afrikanske kontinentet, opptar religion en stadig større del av det offentlige rom i Mali. Relevansen av islam i folks hverdagsliv har økt blant maliere flest, og ikke bare i religiøse konservative sirkler.

På dette seminaret presenterer vi resultater fra feltarbeid i Mali i 2014, gjennomført i forbindelse med forskningsprosjektet Religiøs reorientering i Sør-Mali Religiøs reorientering i Sør-Mali, som er finansiert av det norske utenriksdepartementet. De fire rapportene fra prosjektet presenterer funn om folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn, og de beskriver noen endringer i religiøst liv de senere årene, med spesielt henblikk på spørsmål om fortsatt sekulært styresett, betingelser for religiøs pluralisme og kvinners deltakelse. Under seminaret inviterer vi representanter for det norske utenriksdepartementet og frivillige organisasjoner til å reflektere over hvilke konsekvenser religiøs revitalisering har for det norske engasjementet i Mali, både med hensyn til utviklingsarbeid og politisk dialog.

Oversikt over publikasjonene i prosjektet.

Norges engasjement i Mali

Norge har siden tidlig på 1980-tallet hatt et sterkt engasjement i Mali. Etter tørkekatastrofen i Sahel i 1984-85 styrket Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen og Care sitt engasjement i Mali. Omtrent samtidig startet både Normisjon (da Santalmisjonen) og det Norske Misjonsselskap sine virksomheter i landet. Det norske stortinget bevilget et større beløp til opprettelsen av SSE-programmet, som innledet et omfattende forskningssamarbeid mellom maliske forskningsinstitusjoner og norske forskere. Hjelpeprogrammet var nyskapende ved at det ble satset på flere fronter samtidig – via multinasjonale organisasjoner, norske hjelpeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. Etter SSE-programmets avslutning ble noe av dette arbeidet videreført via Tørrlandskoordineringsgruppa.

Med urolighetene som har vært knyttet til spenningene i Nord-Mali har Norge også bidratt militært. De siste to årene har om lag 20 norske operatører arbeidet innenfor FN-styrkens etterretnings- og analyseenhet, men de skal etter planene avslutte sitt engasjement i år. Fra neste år er Norges nye utenlandsbidrag til Mali et Herkules-fly. Om lag 50 nordmenn skal drifte dette.

Program 

Velkommen: Tone Fløtten, Fafo

Introduction: Knut Langeland, Utenriksdepartementet 

Presentasjon av resultatene 
Massa Coulibaly, GREAT Mali 
Tone Sommerfelt, Fafo 
Kristin Jesnes, Fafo 
Anne Hatløy, Fafo

Kommentarer
Espen Lindbæck, Utenriksdepartementet 
Marianne Opheim Sampo, Kirkens Nødhjelp
Hølje Haugsjå, NorSahel 
Øyvind Aadland, Strømmestiftelsen

Ordstyrer: Mark Taylor, Fafo

Om deltakerne

Massa Coulibaly er professor i økonometri og forskningsmetoder ved Universitetet i Bamako, Mali. Han er forsker ved og administrerende direktør i Groupe de recherche en économie appliquée et théorique (GREAT Mali). Hans forskning omhandler husholdningsundersøkelser, forskning på internasjonal handel og regional integrasjon, lokale økonomier, samt økonomisk utvikling og fattigdomspolitikk.

Knut Langeland er spesialrepresentant for Sahel/Maghreb i Utenriksdepartementet

Espen Lindbæck er underdirektør i Seksjonen for Fred og Forsoning, Utenriksdepartementet

Marianne Opheim Sampo har arbeidet i KN siden 1998, deler av tiden med Mali og andre land i Vest-Afrika. Fungerer frem til jul som områdeleder for de fransktalende land (Mali, Haiti, Burundi, DRC). Arbeidet i perioden 2004-2007 ved KNs kontor i Mali. Har skrevet hovedoppgave om tospråklighet i Malis skolesystem (Ferdig 1999).

Hølje Haugsjå er utdannet teolog. Han bodde nesten 10 år i Mali og jobbet for Normisjon.  Jobbet i 8 av disse årene i Norad-støttede prosjekter innen helse og alfabetisering. Har de siste årene jobbet som konsulent med spesialområde dialogarbeid og forebygging av radikalisering. Både via prosjekt i Somalia og i Norge. Var sentral i å stifte NorSahel i 2013, som i samarbeid med Pediatrisk Forskningsinstitutt, UiO, driver nyfødt- og kvinnehelseprosjekt i Mali.

Øyvind Aadland har ledet Strømmestiftelsen siden 2007, der han spesielt er engasjert i utdanning og mikrofinansiering. Han er utdannet innen teologi, kommunikasjon og journalistikk. Han har sterk tilknytning til Etiopia, der har han har hatt stillinger innen den lutheranske kirken og vært en viktig bidragsyter i å bygge opp Intitutt for journalistikk ved universitetet i Addis Abbeba.

Har du fått informasjon på e-post kan du gjerne benytte lenken til ferdig utfylt påmeldingsskjema.

English text

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30-09:45. Det er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart