logo fafo 194x64
Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?
8. mars på Fafo
Tirsdag 8. mars 2016, kl. 14:00-17:30
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

Praktisk info
13.45: Kaffe/te, frukt og kjeks
14.00: Seminar
16.00: Mingling og servering
17.30: Slutt

Det er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

På programmet

På programmet

Ass.dir ISF og daglig leder Core - Kjernemiljø for likestillingsforskning

Lege ved Drammen sykehus og styremedlem i

Daglig leder

Professor
Daglig leder
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Det siste halvåret har både kjønnsfordelingen i direktørstillinger i Telenor og bruk av renholder i hjemmet vært en del av den offentlige debatten. Dette illustrerer likestillingskampene i øvre og nedre sjikt av det norske arbeidslivet. Har de noen fellestrekk? Og finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende sykepleiere, kvinnelige leger, kvinnelige direktører og lavtlønte innvandrerkvinner? Dette er spørsmålene som ble reist på Fafos 8. mars-arrangement.

8mars kvinne18mars kvinne28mars kvinne3

 

 

 

 

 

Program


Velkommen
ved Tone Fløtten, Fafo

Innlegg

Mari Teigen, ISF: Machokultur på toppen av næringslivet? Lysark (pdf)

Clara Bratholm, Ylf: Om puteaksjon og gravide i norske sykehus

Mahmona Khan, forfatter: Arbeid som frigjøring. Lysark (pdf)

Heidi Nicolaisen, NAV/Fafo og Hanne Kavli, Fafo: Kan ikke, vil ikke eller får ikke? Innvandrede kvinner i deltidsjobb. Lysark (pdf)

Claus Jervell, LDO: Likestilling i arbeidslivet sett gjennom Ombudets saker

Anna H. Tønder, Fafo: Status og «kvinnefag». Lysark (pdf)

May-Len Skilbrei, UiO: Fra vaskekjerring til renholdere

Paneldebatt

Finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende direktørfruer og lavtlønte innvandrerkvinner?

I panelet: Cathrine Sandnes (Manifest Tankesmie), Mari Teigen (ISF), Clara Bratholm (Ylf), Mahmona Khan, Claus Jervell (LDO) og May-Len Skilbrei (UiO)

Debattledere: Sissel Trygstad og Anne Britt Djuve, Fafo

Møteledere: Sissel Trygstad og Ragnhild Steen Jensen, Fafo

 

Presse

Fafo-forsker Ragnhild Steen Jensen ser fram til dagens likestillingsseminar (Fri Fagbevegelse, 08.03.16)

 

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B