Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 27. august 2019, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

På programmet

Jesper W. Simonsen

Områdedirektør Samfunn og helse

Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant (H)

Nina Sandberg

Stortingsrepresentant (Ap)

Gro Holstad

Generalsekretær
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret blir rapporten presentert og kommentert.

 

 

I dette prosjektet fant Fafo at både deltakere og lærere/instruktører har høye forventninger til deltakernes læringsutbytte. Like fullt mente mer enn to av tre deltakere at kurset var bedre enn forventet. De får overoppfylt forventningene sine.

Deltakere med lang formell utdanning er overrepresentert blant kursdeltakere. Deltakere med kort formell utdanning oppgir i større grad at kurset var arbeidsrelevant både for nåværende og fremtidige jobber. Nytteverdien er høyest for dem med kort utdanningsbakgrunn, og kursene er altså tiltak som når frem til dem med minst utdanning fra før.

Studieforbundet har en faglig rolle, arrangerer kurs selv og er viktig som kvalitetssikrer og støttespiller for kursarrangørene. Studieforbundets rolle er langt mer synlig for lærere/instruktører enn kursdeltakere.

I 2018 var det en markant nedgang i antall kursdeltakere sammenlignet med året før. En forklaring kan være usikkerhet rundt økonomiske rammevilkår og frykt for nedskjæringer som kan slite ut ildsjeler, selv om forslag til kutt i statsbudsjett ofte reverseres etter omkamper. På seminaret diskuteres også behov for endringer i lovverk og rammevilkår.

Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra studieforbundenes interesseorganisasjon, Voksenopplæringsforbundet (Vofo), som også er medarrangør for dette lanseringsseminaret.

Program

Velkommen ved Anna Hagen Tønder, Fafo-forsker

Presentasjon av ny rapport ved Niri Talberg, Fafo-forsker

Kommentarer ved

Jesper W. Simonsen, områdedirektør, Norges forskningsråd
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H)
Nina Sandberg, stortingsrepresentant (A)

Panelsamtale mellom forsker og kommentatorer, spørsmål fra salen

Oppsummering ved Gro Holstad, generalsekretær, Vofo

Møteleder: Anna Hagen Tønder, Fafo

Ny publikasjon

Fafo-rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» er forfattet av Niri Talberg. Rapporten lanseres på seminardagen og kan lastes gratis ned fra Fafos nettsider.

Om prosjektet

Prosjektet «Studieforbundene som læringskatalysator» har bestått av fem kasusstudier av kurs fra ulike studieforbund. I hver kasusstudie har det blitt gjennomført intervju med to kursholdere, observasjon av en kursøkt og fokusgruppeintervju med kursdeltakere. I tillegg er det gjennomført to spørrreundersøkelser blant kursdeltakere på kurs fra Voksenopplæringsforbundet i 2018.

Tema: Fag- og yrkesopplæring

yrkesopplaringFag- og yrkesopplæring har vært et viktig forskningsområde på Fafo siden tidlig på 1990-tallet. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Fag- og yrkesopplæring

 

Medarrangør og oppdragsgiver

vofo Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes interesseorganisasjon. Vofo har 14 studieforbund som medlemmer, og studieforbundene har til sammen 475 medlemsorganisasjoner. Les mer hos Vofo 

 

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08:15. Seminaret varer fra 08:30-09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart