logo fafo 194x64
Utstasjonering og håndheving
Fafo Østforum seminar
Onsdag 25. mai 2016, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

På programmet

Ingrid Finsland

Håkon Angell

Advokat
Forskningsleder
Fafo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Last ned presentasjonene på seminarnettsiden til Fafo Østforum.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

I vinter kom EU-kommisjonen med forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv. Formålet med direktivet er blant annet å regulere lønns- og arbeidsvilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Bestemmelser for hvordan direktivet skal håndheves er på vei til å bli gjennomført i Norge, gjennom det såkalte håndhevingsdirektivet.

På dette seminaret i Fafo Østforum ser på vi innholdet i de nye reguleringene, hva kan bety for utstasjonerte arbeidstakere og oppdragsgiverne, og om det blir lettere å kontrollere hva slags vilkår de tilbys.

Sentrale spørsmål er:

• Skal utstasjonerte arbeidstakere ha minstelønn eller samme lønn som lokalt ansatte?
• Hvor lenge kan en utstasjonering vare?
• Blir det vanskeligere å drive med fiktiv utstasjonering? Det vil si at det ikke er noen aktivitet i hjemlandet.
• Blir det lettere å kontrollere lønnsslipper og arbeidstid?

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo

Innledninger og kommentarer ved

Kristin Alsos, forskningsleder Fafo
Ingrid Finsland, seniorrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Håkon Angell, advokat i LO

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

 

Relevante lenker

Fafo Østforums faktaflak om håndhevingsdirektivet

EU-kommisjonenes faktaflak om utstasjoneringsdirektivet

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B