Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Utstasjonering og håndheving
Fafo Østforum seminar

Onsdag 25. mai 2016, kl. 14-16

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Utstasjonering og håndheving

På programmet

Ingrid Finsland

Håkon Angell

Advokat
Forskningsleder
Fafo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Last ned presentasjonene på seminarnettsiden til Fafo Østforum.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

I vinter kom EU-kommisjonen med forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv. Formålet med direktivet er blant annet å regulere lønns- og arbeidsvilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Bestemmelser for hvordan direktivet skal håndheves er på vei til å bli gjennomført i Norge, gjennom det såkalte håndhevingsdirektivet.

På dette seminaret i Fafo Østforum ser på vi innholdet i de nye reguleringene, hva kan bety for utstasjonerte arbeidstakere og oppdragsgiverne, og om det blir lettere å kontrollere hva slags vilkår de tilbys.

Sentrale spørsmål er:

• Skal utstasjonerte arbeidstakere ha minstelønn eller samme lønn som lokalt ansatte?
• Hvor lenge kan en utstasjonering vare?
• Blir det vanskeligere å drive med fiktiv utstasjonering? Det vil si at det ikke er noen aktivitet i hjemlandet.
• Blir det lettere å kontrollere lønnsslipper og arbeidstid?

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo

Innledninger og kommentarer ved

Kristin Alsos, forskningsleder Fafo
Ingrid Finsland, seniorrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Håkon Angell, advokat i LO

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

 

Relevante lenker

Fafo Østforums faktaflak om håndhevingsdirektivet

EU-kommisjonenes faktaflak om utstasjoneringsdirektivet

På programmet