Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?
Mini-konferanse på Fafo Fafo, anneksets andre etasje. Mandag 30. mai 2016 09-13:30 mandag, 30 mai 2016

Forholdet mellom Russland og Europarådet har de siste årene vært anstrengt. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) suspenderte i april 2014 Russlands stemmerett som følge av Russlands annektering av Krim og militære aktiviteter i andre deler av Ukraina. Suspensjonen ble ytterligere forlenget i januar 2015. Russland har derfor trukket seg ut av arbeidet i PACE.

Konferansen sendes direkte i Fafo-tv.

 

Som medlem av Europarådet har Russland ratifisert Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og er underlagt Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Den russiske grunnloven slår fast at EMK har forrang fremfor russisk rett. Russland er imidlertid blant de landene som har flest saker til vurdering i EMD og som har høyest prosent ikke-implementerte dommer.

Flere dommer mot Russland i senere år har fått russiske talsmenn til å uttale seg mer og mer negativt om EMD. Alexei Pushkov, formann i Dumaens utenrikskomite og leder av Russlands delegasjon til PACE, antydet i fjor at Russland muligens burde tre ut av Europarådet.

I av desember 2015 vedtok Russland en lov som gir nasjonale myndigheter anledning til å be Forfatningsdomstolen om å vurdere hvorvidt beslutninger fattet av overnasjonale domstoler er i strid med landets grunnlov og – dersom så er tilfelle – tillatelse til å sette disse til side.

Den nye loven blir av mange oppfattet delvis som en reaksjon på den såkalte Yukos-dommen (2014), delvis som et resultat av at Russland mener at dommer fra EMD blir stadig mer politisert. Russland ble dømt til å betale 2 millioner euro i kompensasjon til aksjeholdere i Yukos, som ble oppløst og delvis overtatt av russiske myndigheter i 2003.

Den russiske Forfatningsdomstolen anvendte for første gang den nye loven i april 2016, da den konkluderte med at EMDs dom i Anchugov and Gladkov v. Russia (2013) ikke er forenelig med Russlands grunnlov.

På denne mini-konferansen tar vi for oss bakgrunnen for den russiske loven. Videre retter vi søkelyset mot noen av de russiske sakene som er blitt brakt inn for EMD. Og sist, men ikke minst, presenterer vi nylig innsamlede data som belyser de oppfatningene folk flest og russiske eliter har av EMD.

Sentrale spørsmål er:

Praktisk info

Det serveres kaffe og te i pausene og en enkel lunsj.

Konferansen vil bli gjennomført på engelsk

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

Maxim Timofeev Leslie T. Holmes Sergey Golubok Stein Evju Åse Berit Grødeland Tone Fløtten