Hva betyr en dom i Arbeidsretten?
Fafo-seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 9. juni 2016, kl. 14:00–16:00 torsdag, 09 juni 2016

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Arbeidsretten fyller 100 år i år. Til dette seminaret inviterte Fafo partene i arbeidslivet til å fortelle om en dom som har betydd mye for deres organisasjon. Forfatterne av boken Arbeidsrettens historie, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip, kommenterte og satte sakene inn i en historisk sammenheng.

Seminaret og boken er del av et Fafo-prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Hva skjer når man er uenige om forståelsen av en tariffavtale, eller dersom man mener at den andre part har iverksatt ulovlig arbeidskamp? Jo, da er det Arbeidsretten som rydder opp. Denne særdomstolen ble opprettet i 1916, og feirer 100 år i år.

I forbindelse med jubileet ønsker Fafo å gi organisasjonene i arbeidslivet anledning til å presentere saker med betydning for arbeidstakerne, arbeidsgiverne, partsforholdet eller den større samfunnsutviklingen.

På dette seminaret ble det presentert seks enkeltsaker fra Arbeidsretten, og disse ble kommentert fra en historisk vinkling.

 

Atle Sønsteli Johansen Nina Melsom Ørnulf Kastet Øyvind Gjelstad Bjørn Saugstad Per H. Engeland Sissel C. Trygstad Åsmund Arup Seip Kristin Alsos Anne Mette Ødegård