European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives
International Conference Fafo, Borggata 2B, Oslo Friday 21 October 2016, 08:30–16:00 fredag, 21 oktober 2016

Konferansen ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

På denne konferansen ble de nordiske perspektivene vektlagt gjennom å samle eksperter fra samtlige nordiske land, som diskuterte hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Presentasjoner er lagt ut på konferansens nettside.

Dagen hadde fire hoveddeler, med følgende tematiske inndeling:

Europa som destinasjon: Hvordan kan EU sikre sine grenser, begrense irregulær migrasjon, bekjempe menneskehandel og leve opp til de internasjonale forpliktelsene?

Beskyttelse i EU: Hva er fremtiden til det felles europeiske asylsystemet? Hva er de mulige løsningene, og er det måter som kan sikre lovlige veier til beskyttelse?

Returmigrasjon – politikk og praksis i EU: Hva skal til for at personer med utreiseplikt velger assistert retur? Hvordan fungerer samarbeid med tredjeland for å sikre retur av personer som har fått avslag på sine søknader? Hva kan gjøres for å sikre verdig retur uten å bryte menneskerettighetene?

Et blikk på forskerne: Dagen avsluttes med kommentarer fra IOM, UNHCR og NOAS etterfulgt av en moderert debatt mellom noen av de fremste politiske kommentatorene i Norden. Er forskernes problembeskrivelser og perspektiver nyttige og relevante for de som jobber med dette til daglig? Og er løsningene forskerne peker på gjennomførbare gitt dagens politiske kontekst i Norden?

Praktisk info

Konferansen ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Konferansen ble gjennomført på engelsk.

 

flagg uk rundtInformation in English

 

På programmet

Erna Solberg Thomas Gammeltoft-Hansen Katja Franko Helgi Gunnlaugsson Brita Sydhoff Jens Vedsted-Hansen Vigdis Vevstad Erna Blöndal Cecilia Bailliet May-Len Skilbrei Erlend Paasche Eeva Nykänen Pia Prytz Phiri Martin Wyss Ann-Magrit Austenå Amalie Kestler Magnus Takvam Kjetil Mujezinović Larsen Tone Fløtten Jon Rogstad Anette Brunovskis