Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?
Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 10. november 2016, kl. 14.00-15.30 torsdag, 10 november 2016

Lønnsforskjellene øker, og lønna til de lavest lønte i privat sektor har mer eller mindre stått stille siden 2008. I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut, med størst forskjeller mellom de lavest lønte og de med «vanlige» lønninger. Fortsetter utviklingen, kan vi om noen år ha de samme lønnsforskjellene som Tyskland og England har i dag. Hvem har ansvaret, og hva kan eventuelt gjøres?

Seminaret presenterte to rapporter. Den ene handler om de lavest lønte i privat sektor og den andre om innvandrersysselsettingen i Norge. Blant de lavest lønte er stadig færre dekket av tariffavtale, og utenlandske arbeidstakere er overrepresentert.

Ni av ti av de lavest lønte jobber i tjenesteytende sektor. Her er det store utskiftninger av arbeidsstokken. Blant arbeidstakerne i 2008 befant hver femte i hotell og restaurant og hver fjerde i renhold seg utenfor arbeidsstyrken i 2012. Blant de som fortsatt var i arbeid, var om lag halvparten sysselsatt i andre næringer.

Skjer det fortrengninger i deler av det norske arbeidsmarkedet, og foregår det en stille framvekst av «arbeidende fattige» også her i landet?

Praktisk info

Frukt og kaffe/te serveres fra kl 13:45. Seminaret varer fra 14:00-15:30. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

 

Tor-Arne Solbakken Inger Lise Blyverket Ragnar Nymoen Roger Bjørnstad Bård Jordfald Jon Erik Dølvik