Kinas utfordringer i Hanens år
Fafo-frokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 7. februar, kl. 08.30-09.45 tirsdag, 07 februar 2017

Den 28. januar går Kina inn i Hanens år. Forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA er på frysepunktet, mens Norge har "normalisert" forholdet til Kina. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina gjennom Hanens år? Fafo hadde invitert Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Xi Jingping har kommet halvveis i sin periode som Kinas president, og utfordringene står fortsatt i kø. Donald Trump har akkurat blitt innsatt som Amerikas nye president. Forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA er uklart etter Trumps trusler om handelskrig og direkte utfordring av ett-Kina-politikken. I Kina etterlyses det tøffere motsvar til Trumps trusler, samtidig som frihandel og globalisering er sentralt i omleggingen av den kinesiske økonomien.

Mange av de største byene i Kina er plaget av alvorlig luftforurensning, og folk er bekymret for konsekvensene. Kritikere av regimet har fortsatt trange kår, og den nye NGO-loven, som innebærer strengere reguleringer av frivillige organisasjoner, gjør det vanskeligere for alternative stemmer å bli hørt. Det forventes at Xis etterfølger blir presentert i november, men ennå er det ingen tegn til hvem det kan være. Flere lurer på om Xi kommer til å «ta en Putin» og dermed bryte med normene for utskifting av ledere. Og over det hele henger spørsmålet om Kina kan fortsette sin økonomiske vekst, det som i størst grad har gitt kommunistpartiet legitimitet hos folket frem til nå.

Her hjemme står vi overfor en «ny vår» i forholdet mellom vårt lille land og kjempen i øst. Hva betyr det egentlig, og hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina gjennom Hanens år?

Mette Halskov Hansen Jo Inge Bekkevold Henning Kristoffersen Tone Fløtten Kristin Dalen