Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 15. februar, kl. 08.30-09.45 onsdag, 15 februar 2017

«Alle» er enige om at fagbrev er bra. Men barne- og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport som ble presentert på denne Fafo-frokosten.

En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Hvordan brukes så fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning?

I rapporten, som er utarbeidet for Fagforbundet, tyder resultatene på at barne- og ungdomsarbeiderfaget har et klart potensial for å etablere seg som et selvstendig fag, med en tydelig relevans for arbeid med barn og unge. Samtidig ser det ut som om det er langt fram før vi kan si at faget har fått en sterk forankring. For det er opp til den enkelte barnehage og skole/SFO å definere barne- og ungdomsarbeiderens arbeidsoppgaver. Og selv om de får mer ansvar og blir møtt med større forventninger enn assistenter uten fagbrev, viser undersøkelsen at det blir gjort få organisatoriske endringer for å synliggjøre kompetansen.

May-Britt Sundal Katrine S. Teigen Hege Sevatdal Anna Hagen Tønder Mona Bråten Jon Rogstad