Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 25. oktober 2017, kl 08.30–09.45 onsdag, 25 oktober 2017

Last ned forskernes presentasjon på seminarets nettside.

Fafo har evaluert et tilbud for asylsøkere som trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemninger.

I 2005 ble det opprettet fire tilrettelagte avdelinger (TA) for denne gruppen asylsøkere. Når TA fungerer, bidrar tilbudet til at asylsøkere får tilgang til nødvendige tjenester, og til omsorg for mennesker som er alene med sykdommen sin. Likevel er det ikke alle beboere på TA som får den hjelpen de trenger.

I evalueringen pekes det på flere utfordringer og forbedringspunkter i dagens ordning. På dette lanseringsseminaret diskuterte vi hvordan tilrettelagte avdelinger kan bli et bedre tilbud til personer med svært ulike behov.

Tor Einar Svendsen Atle Berge Marianne Jakobsen Guri Tyldum Ragna Lillevik