Introduksjonsprogram på tomgang?
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 31. oktober 2017, kl 08.30–09.45 tirsdag, 31 oktober 2017

På dette frokostseminaret lanserte vi rapporten "Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?". Fafo har evaluert organisering, tiltak og resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen for nyankomne innvandrere.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene, og finne lenke til den nye rapporten.

Blant konklusjonene er at det kommunale mangfoldet er stort både når det gjelder virkemidler og resultater. Virkemidlene implementeres i svært ulik grad. Mange av tiltakene har begrenset effekt. En hovedinnvending er at programmet i for liten grad inneholder virkemidler som fører til reell kvalifisering for arbeid.

Samtidig er det betydelig rom for forbedring innenfor de nåværende rammene. Heldagsprogram, god brukermedvirkning, gode arbeidsrettede tiltak og god norskopplæring virker. Mange kommuner har mye å gå på for å få dette på plass.

Lisbeth Fransplass Carsten Wiecek Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli Erika Braanen Sterri Jon Rogstad