Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår
Fafo Østforum seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 30. november 2017, kl 14-16 torsdag, 30 november 2017

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. Lars Østby fra SSB ga oss innblikk i denne, deretter presenterte Christoffer Berge den årlige oppdateringen på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer. 

Nesten ni av ti menn og kvinner med bakgrunn fra Polen var sysselsatt i 2016. Tross høy arbeidsdeltakelse, er de utsatt på arbeidsmarkedet. De er også blant dem med lavest norskferdigheter i innvandrerbefolkningen. Dette er noen av resultatene fra en rapport om levekår blant innvandrere i Norge, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo feiret nylig 10 år, og vi fikk innblikk i besøksutviklingen og andre erfaringer fra perioden 2007-2017. Nå, ti år etter, er SUA også etablert i Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Christoffer Berge Lars Østby Lene S. Hagen Bjarte Jørgensen Anne Mette Ødegård