Future of work: Addressing the challenges of digitalisation
Fafo seminar Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30 tirsdag, 21 november 2017

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene.

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Hvordan møter partene i arbeidslivet digitaliseringens utfordringer? Ny teknologi gir oss muligheten til å løse oppgaver på nye måter, men digitalisering vil også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Professor Wolfgang Schroeder ved Universitetet i Kassel i Tyskland har sett på hvordan tysk fagbevegelse jobber med utfordringene knyttet til digitalisering. Hva kan de nordiske landene lære av de tyske erfaringene?

Arbeidslivet endres med automatisering, nye forretningsmodeller og tilknytningsmåter. På dette seminaret lanseres en ny rapport om hvordan partene i nordisk og tysk arbeidsliv arbeider med disse spørsmålene. Wolfgang Schroeder har undersøkt hvordan digitalisering er knyttet til endringer i arbeidsmarkedet, maktforholdet mellom partene i arbeidslivet og fagbevegelsens strategier i de ulike landene. Hvilke sosiale og økonomiske utfordringer må møtes? Et sentralt tema er partssamarbeid og initiativer knyttet til teknologisk og sosial innovasjon, som modernisering av industrien (industri 4.0) og plattformøkonomi.

flagg uk rundt  Information in English

Wolfgang Schroeder Kjetil Staalesen Tone Tønnessen Kristin Alsos Johan Røed Steen Jon Erik Dølvik