Har det europeiske asylsystemet gått ut på dato?
Halvdagskonferanse Fafo, Borggata 2B, Oslo Fredag 26. januar 2018, kl. 08.30-12.00 fredag, 26 januar 2018

Nedenfor kan du laste ned presentasjonen til Nicholas Van Hear.

Alle er enige i at dagens flyktningpolitikk ikke fungerer optimalt. Flyktninger dør i forsøket på å komme til Europa for å søke beskyttelse. Samtidig gjør europeiske regjeringer det de kan for å holde dem ute. Men hva er egentlig alternativene? Vi inviterte til halvdagskonferanse der migrasjonsforskere og samfunnsdebattanter diskuterte dilemmaene, begrensningene og mulighetene som ligger i ulike alternativer for asyl- og flyktningpolitikk i Europa.

Kritikken av det europeiske asylsystemet er etter hvert godt kjent; for å utløse retten til å søke asyl må man sette en fot på europeisk jord, hundrevis av flyktninger dør i forsøket på å komme til Europa for å søke om beskyttelse, og samtidig gjør europeiske regjeringer det de kan for å holde flyktningene ute. Dagens system gir uforutsigbare ankomsttall, gjør at størstedelen av ressursene tilfaller en liten gruppe av flyktningene, og kan bygge opp under høyreekstreme strømninger, ved å gi inntrykk av at ingen har kontroll på innvandringen.

Men finnes det realistiske alternativer? Vi inviterte anerkjente migrasjonsforskere som presenterte nyskapende og interessante perspektiver på den europeiske asylpolitikken. Vi så på konsekvenser av opphopning av flyktninger i nærområdene, ideen om «Refugia», alternative lovlige migrasjonskanaler og konsekvensene av interne maktkamper i EU. I hvilken grad svarer alternativene på de utfordringene vi har i dag, og hvor realistiske er de?

I konferansebolk nummer to hadde vi invitert samfunnsdebattanter til å diskutere norsk migrasjons- og flyktningpolitikk: hva er begrensninger og muligheter i alternativer til det norske asylinstituttet slik vi kjenner det i dag?

Nicholas Van Hear Susan Fratzke Aslak Bonde Nils August Andresen Sylo Taraku Frode Forfang André Møkkelgjerd Anne Britt Djuve Guri Tyldum