Staten som forbilde? Om rekruttering og fargeblindhet i statlige virksomheter
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 23. januar 2018, kl. 08.30–09.45 tirsdag, 23 januar 2018

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har undersøkt rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter. Det kan hevdes at staten bør gå foran som en rollemodell, men funnene i rapporten leder til spørsmål om dette faktisk er tilfellet. På dette seminaret presenterte vi den nye rapporten.

Vi får høre om hvilke kvalifikasjoner arbeidsgivere legger vekt på i ansettelser, og hvordan de arbeider for å sikre like muligheter for arbeidssøkere med forskjellig bakgrunn. Har egentlig statlige virksomheter så mye å være stolte av? Og har andre virksomheter noe å lære av arbeidet som gjøres med mangfold i staten?

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Morten Sonniks Oddbjørn Tønder Hanne Bjurstrøm Glenn Menkin Shoaib M. Sultan Erika Braanen Sterri Mathilde Bjørnset Jon Rogstad Sissel C. Trygstad