Hundens år – starten på en ny æra for Kina?
Fafo-frokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 15. februar 2018, kl 08.30–09.45 torsdag, 15 februar 2018

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Under kommunistpartiets partikongress i oktober skisserte Xi Jinping veien fram mot 100-årsjubileet for revolusjonen og etableringen av det «moderne Kina». Innen 2049 skal Kina være en «fullt utviklet nasjon». Hva innebærer tanken om «sosialisme med kinesiske særtrekk i en ny æra»? Hvordan ser kinesiske ledere for seg utviklingen fram mot målet?

Den 16. februar innledes Hundens år i Kina. Tradisjonen tro markerte Fafo kinesisk nyttår med et frokostseminar. Vi samlet et panel av Kina-kjennere som belyste saker det er viktig å følge med på for å forstå utviklingen i Kina i året som kommer. Teamer var blant annet kinesisk sikkerhetspolitikk, miljø, ulikhet og fattigdom, partiets rolle, og økonomi – alt sett i lys av Kinas nasjonale og globale ambisjoner. Til sist diskuterte vi hva alt dette betyr for oss her hjemme.

Olav Chen Mette Halskov Hansen Øystein Tunsjø Henning Kristoffersen Kristin Dalen Tone Fløtten