Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell
Fafo Østforum seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 12. april 2018, kl. 14.00–16.00 torsdag, 12 april 2018

Last ned presentasjonene på seminarets nettside.

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Vi presenterte en studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene.

Innvandrere utgjør 40 prosent av arbeidskraften i hotell og mer enn 50 prosent i fiskeindustrien. Arbeidsledelsen består imidlertid for det meste av nordmenn. En viktig begrunnelse for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft er at ingen andre vil ta disse jobbene. Polske og litauiske arbeidstakere ses på som hardtarbeidende og gjør som de får beskjed om, uten å klage. Østeuropeerne tar i stadig større grad over jobber som andre innvandrergrupper hadde tidligere.

Arnfinn H. Midtbøen Elin Ørjasæter Rolf K. Andersen Jon Horgen Friberg Anne Mette Ødegård