Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 9. juni 2015, kl. 08:30–09:45 tirsdag, 09 juni 2015

Flertallet av mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) får denne ytelsen i mange år. Ett av de viktigste formålene med ordningen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Men det er lettere sagt enn gjort, viser en ny Fafo-rapport som lanseres på dette frokostseminaret. Johannes Sørbø fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kommenterte rapporten. Det ble også paneldiskusjon med en NAV-veileder, en lege og en personalansvarlig.

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

______________________________

I 2010 ble arbeidsavklaringspenger (AAP) innført som en ny, midlertidig helserelatert ytelse. Ordningen erstattet attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Fafo har sett på hvilke veier personer følger inn og ut av en situasjon hvor de mottar arbeidsavklaringspenger. Prosjektet er finansiert av NAV, gjennom programmet FARVE (forsøksmidler, arbeid og velferd). 

I debatten om trygd og arbeid uttrykkes det en bekymring over at mange personer faller utenfor arbeidslivet. Dette dreier seg blant annet om at for mange eldre personer slutter å jobbe for tidlig, at for mange mottar uførepensjon og om at ungdom faller utenfor.

På programmet

Johannes Sørbø Silje Christensen Ann Sissel Skogstad Morten Laudal Anne Hege Strand Roy A. Nielsen Anne Mette Ødegård