Kompetansepolitikkens plass mellom utdanning og arbeidsliv
Fafo-frokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 1. september 2015, kl. 08:30–09:45 tirsdag, 01 september 2015

Norsk arbeidsliv har klart å kombinere høy produktivitet og små lønnsforskjeller. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Med et arbeidsliv i rask endring settes veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

 

Fafo har det siste året publisert tre rapporter som på ulike måter belyser kompetansepolitiske utfordringer i skjæringspunktet mellom utdanningspolitikk og arbeidslivspolitikk.

På denne Fafo-frokosten presenterte vi smakebiter fra forskningen, og vi hadde invitert politikere, forskere og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere: Hva er de viktigste utfordringene framover? Hva kan myndighetene gjøre? Hva kan aktørene i arbeidslivet gjøre?

På programmet
Bjørn Haugstad Svein Oppegaard Trude Tinnlund Torgeir Nyen Erika Braanen Sterri Tove Mogstad Aspøy Kaja Reegård Anna Hagen Tønder Hedda Haakestad Anne Mette Ødegård Jon Rogstad