Lønnsdannelse og ledighet i Norge og Sverige
Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse Fafo, Borggata 2B, Oslo Mandag 15. februar 2016, kl. 14:00-16:00 mandag, 15 februar 2016

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Lønnsdannelsen i Norge og Sverige har mange fellestrekk. Samtidig har Sverige i en årrekke hatt langt høyere arbeidsledighet enn Norge. Hvilken rolle spiller den økonomiske politikken i de to landene? Og er målet om fullsysselsetting gått ut på dato? Dette var utgangspunktet for seminaret om lønnsdannelsen og den makroøkonomiske politikken i de to landene.

____________________

På seminaret ble rapporten Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid presentert. I denne rapporten fra Senter for lønnsdannelse analyserer Roger Bjørnstad og Ragnar Nymoen hva Norge har gjort for å oppnå full sysselsetting og hva som kan true dette. Rapporten konkluderer blant annet med at full sysselsetting oppnås gjennom en koordinert lønnsdannelse, og at ledighet krever en aktiv motkonjunkturpolitikk fra myndighetenes side.

På programmet

Roger Bjørnstad Ragnar Nymoen Åsa Olli Segendorf Göran Hjelm Jon Erik Dølvik