Unequal but fair? – Perceptions of distributive fairness in China
Fafo breakfast Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo Thursday 20 August 2015, 08:30–09:45 torsdag, 20 august 2015

På denne Fafo-frokosten presenterte amerikanske, kinesiske og norske forskere kineseres oppfatninger om rettferdig fordeling.

Seminaret ble holdt på engelsk.

________________

"Rettferdig ulikhet? – Kineseres syn på velferdsstat og fordeling" var den norske tittelen på høstens første frokostseminar på Fafo. Seminaret ble holdt på engelsk.

På tross av - eller kanskje på grunn av - verdens største og mest stabile økonomiske vekst, har ulikheten i Kina økt til et nivå langt over det FN beskriver som destabiliserende for et samfunn. Hva synes kinesere flest om denne ulikheten og om det myndighetene gjør for å skape et mer «rettferdig» kinesisk samfunn?

Martin K. Whyte fra Harvard snakket om paradokset ved at et kommunistisk styre klarer å fremme kapitalisme. Han har analysert hvorfor kinesere i langt større grad enn østeuropeere ser dagens ulikheter som rettferdige. Professor Shen Mingming fra Peking-universitetet innledet om det å utføre meningsmålinger i Kina. Fafo-forsker Kristin Dalen innledet om oppfatninger om rettferdig fordeling og utviklingen av en «ny» kinesisk velferdsstat.

På programmet

Martin K. Whyte Shen Mingming Anna Lisa Ahlers Tone Fløtten Kristin Dalen