Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?
Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 20. oktober 2015, kl. 08:30–09:45 tirsdag, 20 oktober 2015

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

I dette siste i serien av tre frokostseminarer om flyktningesituasjonen vender vi blikket hjemover. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8000 kvoteflyktninger i en treårsperiode. UDI forventer at det kommer mellom 16 000 og 20 000 asylsøkere bare i løpet av 2015. Samtidig bor det over 5000 mennesker i asylmottak som venter på å bli bosatt. Det er liten tvil om at denne utviklingen er utfordrende for mottak, bosetning og integrering av flyktninger. Hvordan er Norge rustet for dette på kort og lengre sikt?

Stadig flere blir boende lenge i mottak, og det er fare for at antallet øker betraktelig i tiden som kommer. Et sentralt spørsmål er hva som skal til for å få køene ned. Finnes det alternative bosettingsmodeller? Handler kommunenes villighet til å bosette flyktninger om økonomisk kompensasjon fra staten, boligsituasjon eller arbeidsmarkedssituasjonen i kommunen? Og hvordan går det egentlig med flyktningene etter at de er bosatt? Hvordan er situasjonen i Norge om to år dersom vi ikke endrer mottaks- og bosettingspolitikken?

På programmet

Frode Forfang Geir Barvik Liv Tørres Nina Gran Anne Britt Djuve Vidar Bakkeli Hanne Cecilie Kavli Nerina Weiss Jon Rogstad