Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk
Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 13. oktober 2015, kl. 08:30–09:45 tirsdag, 13 oktober 2015

Seminaret ble strømmet. Opptak av sendingen kan ses på Fafo-tv.

Antallet flyktninger som strømmer til Europa har satt den europeiske flyktning- og asylpolitikken på prøve. På papiret er det en felles avtale om registrering av flyktninger og åpne grenser. I praksis styrkes grensekontrollene og mange land registrerer ikke lenger asylsøkere.

Hvilke alternativer i det juridiske rammeverket for europeisk flyktning- og asylpolitikk er det mulig å se for seg? I hvilken grad styres migrasjonen av reguleringer? Hva er Norges rolle – utenfor EU, men som del av Schengen- og Dublin-avtalen?

På programmet

Vigdis Vevstad Sylo Taraku Vidar Helgesen Bård Vegar Solhjell Pål Nesse Anne Britt Djuve Guri Tyldum Ingunn Bjørkhaug Jon Rogstad