Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?
Fafo Østforum seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo 27. oktober 2015, kl 14–16 tirsdag, 27 oktober 2015

Opptak av seminaret kan ses på Fafo-tv. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering.

Samfunnsøkonomisk analyse, Statistisk sentralbyrå og Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet evaluert virkningene av allmenngjøring av tariffavtaler i Norge. Sentrale spørsmål er hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet, og på hvilken måte allmenngjøring har bremset lavlønnskonkurransen. På dette seminaret lanserte vi rapporten fra evalueringen, og forskerne presenterte et utvalg av de mest sentrale funnene.

Du møter

Thor Kleppen Sættem Roger Bjørnstad Terje Skjerpen Torill Lødemel Trude Tinnlund Jon Erik Dølvik Bård Jordfald