Religiøs vekkelse i Mali – ikke bare ekstremisme
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Fredag 30. oktober 2015, kl. 08:30–09:45 fredag, 30 oktober 2015

Mange forstår dagens religiøse revitalisering blant muslimer i Mali utelukkende i lys av radikalisering og innflytelse av såkalt salafistisk islam fra øst. Den siste rapporten i serien om religiøs reorientering i Mali viser at den religiøse vekkelsen er mangefasettert. På seminaret presenteres resultater fra feltarbeid i Mali i 2014, gjennomført i forbindelse med et forskningsprosjekt finansiert av det norske utenriksdepartementet.

 

Seminaret holdes på engelsk

Diskusjoner og spekulasjoner om spredningen av konservative og ekstreme versjoner av islam har florert i maliske web-medier i etterkant av at militante, islamistiske grupper rykket frem i Nord-Mali, og etter den franske invasjonen i 2012. Som i andre land på det afrikanske kontinentet, opptar religion en stadig større del av det offentlige rom i Mali. Relevansen av islam i folks hverdagsliv har økt blant maliere flest, og ikke bare i religiøse konservative sirkler.

På dette seminaret presenterer vi resultater fra feltarbeid i Mali i 2014, gjennomført i forbindelse med forskningsprosjektet Religiøs reorientering i Sør-Mali Religiøs reorientering i Sør-Mali, som er finansiert av det norske utenriksdepartementet. De fire rapportene fra prosjektet presenterer funn om folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn, og de beskriver noen endringer i religiøst liv de senere årene, med spesielt henblikk på spørsmål om fortsatt sekulært styresett, betingelser for religiøs pluralisme og kvinners deltakelse. Under seminaret inviterer vi representanter for det norske utenriksdepartementet og frivillige organisasjoner til å reflektere over hvilke konsekvenser religiøs revitalisering har for det norske engasjementet i Mali, både med hensyn til utviklingsarbeid og politisk dialog.

Oversikt over publikasjonene i prosjektet.

Norges engasjement i Mali

Norge har siden tidlig på 1980-tallet hatt et sterkt engasjement i Mali. Etter tørkekatastrofen i Sahel i 1984-85 styrket Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen og Care sitt engasjement i Mali. Omtrent samtidig startet både Normisjon (da Santalmisjonen) og det Norske Misjonsselskap sine virksomheter i landet. Det norske stortinget bevilget et større beløp til opprettelsen av SSE-programmet, som innledet et omfattende forskningssamarbeid mellom maliske forskningsinstitusjoner og norske forskere. Hjelpeprogrammet var nyskapende ved at det ble satset på flere fronter samtidig – via multinasjonale organisasjoner, norske hjelpeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. Etter SSE-programmets avslutning ble noe av dette arbeidet videreført via Tørrlandskoordineringsgruppa.

Med urolighetene som har vært knyttet til spenningene i Nord-Mali har Norge også bidratt militært. De siste to årene har om lag 20 norske operatører arbeidet innenfor FN-styrkens etterretnings- og analyseenhet, men de skal etter planene avslutte sitt engasjement i år. Fra neste år er Norges nye utenlandsbidrag til Mali et Herkules-fly. Om lag 50 nordmenn skal drifte dette.

Har du fått informasjon på e-post kan du gjerne benytte lenken til ferdig utfylt påmeldingsskjema.

English text

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30-09:45. Det er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

Massa Coulibaly Knut Langeland Espen Lindbæck Marianne Opheim Sampo Hølje Haugsjå Øyvind Aadland Tone Sommerfelt Kristin Jesnes Anne Hatløy Tone Fløtten Mark Taylor