Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015
Fafo Østforum seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 3. desember 2015, kl 14-16 torsdag, 03 desember 2015

Presentasjonene kan lastes ned fra Fafo Østforums seminarnettside

Ved slutten av året gjorde vi opp status i Fafo Østforum. Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger.

2015 har vært preget av økende arbeidsledighet, spesielt i oljerelaterte næringer. I innvandringsdebatten har naturlig nok den rekordhøye tilstrømmingen av asylsøkere dominert. Når det gjelder arbeidsinnvandringen til Norge, så samlet vi trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk.

På programmet
Helge Næsheim Kari-Mette Ørbog Lene S. Hagen Jon Erik Dølvik