Hva menes med radikalisering?
Fafo-frokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 12. november 2015, 08:30 - 09:45 torsdag, 12 november 2015

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering, en prosess man antar kan lede til voldelig ekstremisme og terrorisme.


Begrepet radikalisering er mye brukt, i handlingsplaner, i mediene og i den politiske debatten. Men vi mangler empirisk kunnskap om hvorfor noen mennesker blir radikalisert og hvordan de kan de-radikaliseres.

Denne Fafo-frokosten er et samarbeid mellom Fafo og forskningsprosjektet RADISKAN: et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Fafo og Aarhus Universitet, finansiert av Norges forskningsråds SAMRISK II-program. Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme, stiller forskerne i prosjektet spørsmål til hvilke forståelser og oppfatninger som underbygger forebyggende arbeid. På hvilke måter påvirker radikaliseringsfokuset lokalsamfunn? 

Vi ønsker i denne Fafo-frokosten diskutere begrepet radikalisering, og åpne opp for nye vinklinger og problemstillinger.

Mark Sedgwick Steffen Jensen Jon Fitje Hoffmann Akhenaton de Leon Mark Taylor Nerina Weiss