Har barn det bra i store barnehager?
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 26. januar 2016, kl. 08:30–09:45 tirsdag, 26 januar 2016

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Stadig flere barn går i dag i barnehager med mer enn 100 plasser. Dette har skapt debatt: Klarer store enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten.

___________________

Norske barnehager er tradisjonelt nokså små enheter. Men stadig flere barn går i barnehager med mer enn hundre andre barn. En viktig årsak til dette er barnehageforliket på Stortinget i 2003, og innføringen av rett til barnehageplass i 2009. Enkelte hevder at store barnehager er bedre i stand til å ivareta kvalitet enn de små, andre argumenterer for det motsatte.

Fafo har undersøkt sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvalitet. En konklusjon er at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten. Samtidig er store barnehager mer avhengig av en fast indre organisering og ledelse enn det mindre barnehager er.

Til dette frokostseminaret inviterte vi politikere, foreldrerepresentanter og en ansatt i en stor barnehage for å diskutere våre funn og å ta debatten videre. Hva er viktigst for å ivareta kvalitet i en stor barnehage? Og hvorfor er det en tendens til å sette likhetstegn mellom små enheter og trygghet?

På programmet
Birgitte Jordahl Eirik Solbø Lie Lou Cathrin Norreen Åse-Berit Hoffart Beret Bråten Hedda Haakestad Jon Rogstad