Fafo-Tv
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På Fafo-frokost tirsdag 20. august lanseres og diskuteres rapporten. – Kom på Fafo-frokost 20. august for å høre om resultatene! oppfordrer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Om forskningen: Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette.

Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.

På dette seminaret overrekkes rapporten til statsråd Monica Mæland, og representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten vil delta i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.