Fafo-tv
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På dette seminaret ble rapporten overrakt til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Om forskningen: Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.