Fafo-tv
Opptak fra 26. april, Fafo-frokost med rapportlansering: Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

Matsikkerhet, klimasmart landbruk og ernæring i norsk utenriks- og utviklingspolitikk – hvordan sikre veien fra gode intensjoner og ambisiøs satsing til konkret handling? Regjeringen skal før sommeren 2019 lansere en ny handlingsplan for matsystemer. På dette seminaret lanserte vi en rapport som Fafo-forskere har gjort på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM). Rapporten skal inngå i ForUMs innspill til handlingsplanen.