Fafo-tv
Opptak fra Litteraturhuset 20. mai. Rapportlansering Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge

For første gang er det gjennomført en studie om nordmenns holdning til likestilling, diskriminering og hatprat på tvers av diskrimineringsgrunnlagene. Studien er gjennomført av Fafo på oppdrag for Bufdir.

Det er bred støtte i befolkningen for at det skal være en offentlig likestillingspolitikk i Norge. Samtidig er det er stor variasjon i holdninger til ulike grupper som er beskyttet i diskrimineringslovverket.

Bufdir inviterte til lanseringsfrokost på Litteraturhuset 20. mai 2019